Bestyrelses formand

Steen Ove Hansen

 

 

 

Har siddet som bestyrelsesmedlem siden selskabets oprettelse i 2012

 

 • Øvrige tillidshverv: Masava Kemi (BM).
 • Kompetencer: Erhvervs- og forretningsudvikling, logistik og offshore industrien generelt, indgående kendskab til grønlandsk logistik og erhvervsudvikling
 • Kvalifikationer: Speditør, tysk og engelsk korrespondent, 20+ år med logistik, forretningsudvikling og offshore services ved Danbor i både Danmark, Færøerne, Storbritannien og Grønland.

Medlem af bestyrelsen

Oddbjørg Varhaug Greiner

Selvstændig konsulent

 

Har siddet som bestyrelsesmedlem siden selskabets oprettelse i 2012

 

 • Øvrige tillidshverv: p.t. ingen
 • Kompetencer: Olieforureningsbekæmpelse, olieforureningsberedskab, råstofaktiviteter, indgående kendskab til offshore sektoren og de norske krav som de grønlandske myndigheder bruger som guidelines i forbindelse med offshore aktiviteter.
 • Kvalifikationer: Master i geologi fra NTNU
  20+ år med norsk og internatonal olieefterforskning, 8 år som platformschef på norsk sokkel, 5 år i Norsk Oljevernberedskap For Operatørselskap (NOFO)
 • Selvstændig konsulent

Medlem af bestyrelsen

Hanne Berthels

 

Chef Controller ved Air Greenland

Har siddet som bestyrelsesmedlem siden selskabets oprettelse i 2012

 

 • Øvrige tillidshverv: p.t. ingen
 • Kompetencer: Økonomistyring, driftsøkonomi, indgående kendskab til grønlandske markedsforhold, projektstyring og strategisk udvikling.
 • Kvalifikationer: General Management Programme (CEDEP, Insead), Nationaløkonomi (Ilisimatusarfik), Statistik m/survey teknik (Ilisimatusarfik), Merkonom Virksomhedsøkonomi (Ilisimatusarfik), 20+ år med økonomistyring og driftsøkonomi i Air Greenland.

Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes med et fast årligt honorar; i øje blikket udgør dette 50.000 kroner for medlemmer, 75.000 kroner for næstformanden, samt 150.000 kroner for formanden. Honoraret stemmer overens med ejerens anbefalinger for selskaber i kategori med Greenland Oil Spill Response. Der er ingen medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Bestyrelsen for Greenland Oil Spill Response afholder fire ordinære bestyrelsesmøder om året. Bestyrelsen gennemfører årligt ”selvevaluering”, og meddeler ejeren, selvstyret resultat og indstilling