GOSR med i EU - finanseret internationalt konsortium der skal forbedre oliespildsberedskab i Arktis

Tirsdag, 16 februar, 2016

Foto: Lars Demant-Poort

Greenland Oil Spill Response (GOSR) har sammen med internationale samarbejdspartnere dannet et konsortium med det formål at forske i forbedring af oliespildsberedskab i koldt vand

Konsortiet er sammensat af det finske miljø institut SYKE og finanseret af EU. Konsortiet skal forske i forskellige metoder til udvikling af oliespildsberedskab i koldt vand samt evaluerere de miljømæssige påvirkninger. Projektet igangsættes i marts 2016, og vil vare i 3.5 år. Der er 13 forskellige forskningsinstitutioner/virksomheder fra ni forskellige lande involveret i dette projekt. Projektet har i alt fået 5,28 millioner EUR i finansering som et led af EU’s Horizon 2020 forskning og innovationsprogram.

GOSR’s andel i projektet udgør 230.000 EUR, hvilket blandt andet skal bruges til indkøb af udstyr til test samt fartøjsleje i Grønland.

“Projektet vil fokusere på udvikling, sammenligning og evaluering af effektivitet samt de miljømæssige påvirkninger af forskellige metoder indenfor oliespildsberedskab i koldt klima. Specifikt for Grønland og GOSR vil det dreje sig om forskning i afbrænding af olie på havet samt brug af kemisk dispegering i koldt vand.” Fortæller administrerende direktør for GOSR Lonnie Bogø Wilms.

Resultaterne af projektet vil blive gjort tilgængeligt til brug for internationale organisationer der opererer på tværs af grænser i arktiske havområder. Projektets fulde navn er “Integrated oil spill response actions and environmental effects – GRACE.”


Målet for det europæiske kommission Horizon 2020 program er at skabe økonomisk vækst
samt udvikle nye arbejdspladser. Projektets konsortium inkluderer det finske miljøinstitut SYKE samt to andre finske virksomheder; Lamor Corporation Ab og Meritaito Oy. De andre medlemmer i konsortiet er Aarhus Universitet fra Danmark, Universitetet fra Tartu og Tallinn Universitet for Teknologi fra Estland, RWTH Aachen Universitet fra Tyskland, Universitetet fra Baskerlandet i Spanien, det Norske Universitet for Videnskab og Teknologi samt Norut Narvik fra Norge, SSPA Sverige AB og Universitetet i Manitoba fra Canada.For mere information

Administrerende Direktør Lonnie Bogø Wilms
+299 325 245
email: lbw@gosr.gl