Greenland Oil Spill Response underskriver samarbejdsaftale med verdens største oliespildsberedskabsorganisation

Mandag, 16. juni, 2014

Foto: Lars Demant-Poort


Nuuk, d.16. juni 2014: Greenland Oil Spill Response (GOSR), Grønlands Selvstyreejede
oliespildsberedskabsselskab har underskrevet en samarbejdsaftale, et såkaldt Memorandum of Understanding (MoU) med Oil Spill Response Limited (OSRL) om forbedring af serviceydelser til selskabernes fælles kunder i Grønland


Formålet med MoU’en mellem GOSR and OSRL er, at styrke samarbejdet mellem de to parter for at optimere deres serviceydelser i Grønland, dette skal gøres ved at etablere en fælles ramme for samarbejde og en gnidningsfri tovejsstrøm af oliespildsberedskabsplanlægning og ressourcer som skal opnås ved fælles hjælp igennem selskabernes respektive kapaciteter. “GOSR er et relativt nyetableret  oliespildsberedskabsselskab og det første af sin slags I Grønland hvor vi oplever
en øget miljøbevidsthede fra både industrien og myndighederne. Vi er godt i gang med at levere effektive og hurtige oliespildsberedskabsservices, men det er yderst vigtigt at vi
konstant udvikler og udvider vores services og det gør vi bedst ved at lære fra mere erfarne organisationer såsom OSRL. Derfor er jeg også meget glad for at vi har fået underskrevet en MoU med OSRL da det er den største oliespildsberedskabsorganisation i verden og jeg forventer, at samarbejdet vil styrke begge organisationer, vores kunder og oliespildsberedskabet I Grønland generelt” udtaler GOSR’s Administrerende. Direktør
Lonnie B. Wilms. Robert Limb, Administrerende Direktør for OSRL, udtaler; “ Vi ser frem til at øge vores oliespildsberedskapacitet sammen med GOSR og undersøge hvorledes vi bedst muligt kan levere et koordineret og effektive oliespildsberedskab i Grønland. Oliespildsberedskabsindustrien udvikler sig og der er et behov for at undersøge hvorledes Tier 1, 2 og 3 organisationer kan arbejdesammen bedst muligt under forskellige miljøer og scenarier. Denne MoU vil bidrage til et øget samarbejde og være med til at skabe et samarbejdsgrundlag for et forbedret industrisamarbejde”.

For yderligere information, se venligst www.gosr.gl eller kontakt:
Lonnie B. Wilms Adm. Direktør
e-mail: lbw@gosr.gl
Tlf.: +299 560 245


Om Greenland Oil Spill Response (GOSR) GOSR blev etableret i 2012 og er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre. GOSR driver virksomhed på et forretningsmæssigt grundlag vedrørende olieforureningsberedskab, miljøoprydning efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i Grønland. Selskabets kontor er beliggende i Nuuk og dets medlemmer udgør olie og gasindustrien som har interesser i Grønland.

Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk
Tlf.: +299 325 245

Om Oil Spill Response Limited (OSRL)
OSRL er en industriejet oliespildsberedskabsorganisation der opererer globalt med hurtigt indsættelse af oliespildsberedskab overalt i verden. Selskabet er fuldt ud ejet af 45 af verdens største og miljøbevidste olieselskaber og dets medlemmer står for over 60 % af den globale olieproduktion. OSRL har ca. 300 ansatte fordelt på 11 lokationer rundt omkring i verden. Som det førende oliespildsberedskabsselskab har OSRL deltaget i oprydningen af mere end 400 oliespild indenfor de sidste tre årtier, inkl. Macondo ulykken i den Mexicanske Golf i 2010 og Montara spildet i Australien i 2009. For yderligere information, se venligst www.oilspillresponse.com.