Ny Direktør

Marts, 2013


Greenland Oil Spill Response, et selskab etableret af Grønlands Selvstyre med base i Nuuk, Grønland, har pr. 15. marts 2013 ansat sin direktør

I sommeren 2012 besluttede Grønlands Selvstyr at oprette selskabet Greenland Oil Spill Response som et 100% selvstyreejet selskab. Formålet med selskabet er at drive virksomhed vedrørende olieefterforskningsberedskab, olieforureningsbekæmpelse, miljøoprydning efter olieforurening og anden dermed beslægtet virksomhed inden for råstofområdet i Grønland. Det langsigtede mål er at udvikle selskabet til et egentligt aktivt oliespildsberedskabsselskab efter internationale regler.

Til at varetage posten som direktør en ansat 33 årige Lonnie Bogø Wilms som kommer fra en stilling som Head of Section i Råstofstyrelsen i Nuuk. Lonnie har en uddannelse som cand. Negot og har haft en bred vifte af ansvarsområder i hendes tidligere job i Råstofstyrelsen, bl.a ansvarlig for vurderinger af oliespildsberedskaber fra olieselskaber med licens i Grønland. Hun har gennemført diverse uddannelser og kurser indenfor beredskab og HSE ligesom hun har været tæt involveret i oprettelsen af Greenland Oil Spill Response.

Bestyrelsen forventer sig meget af den nye direktør men er overbevist om, at opgaverne vil blive løst til såvel ejernes som kundernes fulde tilfredshed og at Lonnie Bogø Wilms vil være i stand til at få udviklet Greenland Oil Spill Response til en aktiv spiller i det internationale marked. Bestyrelsen består af Steen O. Hansen, Danbor (formand ), Oddbjørg Greiner, NOFO samt Hanne Berthels, Air Greenland.


For yderligere oplysninger venligst kontakt formand Steen O. Hansen på mobil +45 40297640